کربن چیست

مشخصات فولاد 1.2343   اگر با فولادهای خانواده گرمکار آشنا باشید می دانید که فولاد 1.2343 یا فولاد 2341 از این خانواده است که کربن متوسطی دارد. با توجه به اینکه سخت شوندگی عمیقی دارد اما در شوک حرارتی مقاومت خوبی از خود نشان می دهد و دچار نرم شدن و نیز ترک گرم نمی …

کربن چیست ادامه »

آهن چیست

مشخصات فولاد 1.2343   اگر با فولادهای خانواده گرمکار آشنا باشید می دانید که فولاد 1.2343 یا فولاد 2341 از این خانواده است که کربن متوسطی دارد. با توجه به اینکه سخت شوندگی عمیقی دارد اما در شوک حرارتی مقاومت خوبی از خود نشان می دهد و دچار نرم شدن و نیز ترک گرم نمی …

آهن چیست ادامه »

فولاد چیست

مشخصات فولاد 1.2343   اگر با فولادهای خانواده گرمکار آشنا باشید می دانید که فولاد 1.2343 یا فولاد 2341 از این خانواده است که کربن متوسطی دارد. با توجه به اینکه سخت شوندگی عمیقی دارد اما در شوک حرارتی مقاومت خوبی از خود نشان می دهد و دچار نرم شدن و نیز ترک گرم نمی …

فولاد چیست ادامه »