logo
logo
شرکت اندیشه بنیان حامی صنعت (آزمایشگاه حامیران)
02163511
02162846000

آزمایشگاه متالورژی حامیران

پخش ویدیو

اسپکترومتری نشری

اسپکتومتری نشری چیست؟ همه چیز درباره آزمونهای آن را میتوانید در صفحه های تخصصی ما دنبال نمایید.

آزمون های پرتابل

آزمون های پرتابلچیست؟ همه چیز درباره آزمونهای آن را میتوانید در صفحه های تخصصی ما دنبال نمایید.

آزمایشگاه خوردگی

آزمایشگاه خوردگی چیست؟ همه چیز درباره آزمونهای آن را میتوانید در صفحه های تخصصی ما دنبال نمایید.

آزمایشگاه مکانیکی

آزمایشگاه مکانیکی چیست؟ همه چیز درباره آزمونهای آن را میتوانید در صفحه های تخصصی ما دنبال نمایید.

آزمون های غیر مخرب

آزمون های غیر مخرب چیست؟ همه چیز درباره آزمونهای آن را میتوانید در صفحه های تخصصی ما دنبال نمایید.

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی چیست؟ همه چیز درباره آزمونهای آن را میتوانید در صفحه های تخصصی ما دنبال نمایید.

خدمات آزمایشگاهی اندیشه بنیان حامی صنعت

شرکت اندیشه بنیان حامی صنعت (آزمایشگاه حامیران) صنعت آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان عزیز می باشد

خدمات آزمایشکاهی

بهترین خدمات آزمایشگاهی

مشاوره و انتخاب مواد

مشاوره و انتخاب مواد

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

بازرسی کالا

بازرسی کالا

مشاوره ISO17025

مشاوره ISO17025

تاییدیه ها

اخبار و مقالات

شیمی تر : شیمی تر به طور کلی به موارد انجام شده بر روی نمونه ها در فاز مایع اشاره دارد. از آنجایی که این فرآیندها بر روی نمونه‌های مایع انجام می‌شود، آن ها را می‌توان بر روی نمونه‌های بسیار کوچک انجام داد. خدمات شیمی تر می توانند به دوگروه کلاسیک و تجزیه دستگاهی تقسیم شوند که می توانند داده های کمی و کیفی را در مورد ترکیب عنصری نمونه آزمایشی ارائه دهند.
روش‌های یوتی : در سال 1847 توسط جیمز پرکات ژول و در سال 1880 توسط پیرکوری و برادرش پل ژاک کشف شد. از سال 1912 اولین استفاده عملی پس از غرق شدن کشتی تایتانیک پیشنهاد شد. ریچاردسون انگلیسی در ارائه ثبت ‌اختراعش ادعا کرد که کوه‌های‌یخ با امواج‌صوت قابل شناسایی است. در فرانسه شیلوسکی و لانگوین کار خود را برای توسعه استفاده
فرآیندها بر روی نمونه‌های مایع انجام می‌شود، آن ها را می‌توان بر روی نمونه‌های بسیار کوچک انجام داد. خدمات شیمی تر می توانند به دوگروه کلاسیک و تجزیه دستگاهی تقسیم شوند که می توانند داده های کمی و کیفی را در مورد ترکیب عنصری نمونه آزمایشی ارائه دهند. جنبه های مختلف شیمی تر در آماده سازی نمونه برای تعدادی از تکنیک های طیف سنجی استفاده می شود.

جهت اطلاع از قیمت ها شماره خود را ارسال نمایید.

    نام و نام خانوادگی:* شماره تماس:*